Уважаемый посетитель сайта, к какой из ниже перечисленных групп Вы можете себя отнести:
Результаты

Политика качества


Політика в області якості та безпечності продуктів харчування
ТОВ «С-ТРАНС»/Inmilkco

Дана політика у сфері якості та безпеки продуктів харчування призначена для фокусування діяльності персоналу підприємства на основних стратегічних завданнях:

Регіональний виробник, що має власні сильні регіональні бренди, такі як ТМ «Хуторок».

Виробничий майданчик, що має сучасні активи для виробництва молочної продукції провідних національних брендів відповідно до вимог рітейлу та компаній-лідерів.

Наша місія

Компанія ТОВ «С-ТРАНС»/Inmilkco забезпечує потребу людей, які цінують смак  свіжих
молочних продуктів.

НАШІ ЦІННОСТІ

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ДУХ ТА ОРІЄНТАЦІЯ
НА ДОВГОТРИВАЛИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ми віримо, що успіх компанії визначається її здатністю мобільно реагувати на можливості ринку. Тому знаходимо нові можливості та інноваційні рішення для реалізації цілей компанії.

БЕЗПЕРЕРВНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ

Якість продукції, а також якість усіх бізнес-процесів допомагає нам досягати успіху в довгостроковій перспективі. Ми безперервно працюємо над удосконаленням якості продукту, процесів та комунікацій.

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ТА ПАРТНЕРСТВО

Ми розуміємо потреби своїх зовнішніх та внутрішніх клієнтів та завжди шукаємо можливості задовольнити їх на взаємовигідних умовах.

ЕФЕКТИВНІСТЬ І ОСОБИСТИЙ РОЗВИТОК

Ми приймаємо надійні та ефективні рішення, що наближають нас до поставлених цілей. В основі – результат.

ОСОБИСТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОМАНДНА РОБОТА

Ми пишаємося бути частиною Команди та беремо відповідальність за результат Компанії.

Ми визначаємо вищевикладені стратегічні завдання як пріоритетні та забезпечуємо їх виконання шляхом:

 • суворого дотримання вимог ISO 22000 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі», системи харчової безпеки, що функціонує на ТОВ «С-ТРАНС»;
 • підтримки у робочому стані та постійного вдосконалення системи менеджменту якості та безпеки продуктів харчування;
 • неухильного виконання документованих процедур системи менеджменту якості та безпеки продуктів харчування, контролю їх виконання;
 • постійного управління небезпечними факторами;
 • дотриманням усіх законодавчих та нормативних вимог щодо якості та безпеки продукції, а також охорони навколишнього середовища;
 • вивчення реальних та передбачуваних потреб споживачів, постійного вдосконалення продукції та процесів;
 • своєчасного повідомлення замовників про будь-які відхилення в якості та/або харчовій безпеці готової продукції для запобігання її використання;
 • розширення зони логістичної активності;
 • інформаційного (внутрішнього та зовнішнього) обміну: між структурними підрозділами підприємства, із замовниками, з постачальниками, з організаціями технічного нагляду, іншими організаціями, які надають або сприяють вирішенню питань управління якістю або харчової безпеки;
 • раціонального забезпечення ресурсами із застосуванням новітніх передових технологій;
 • постійної модернізації виробництва – приміщень та обладнання;
 • впровадження нових сучасних видів упаковки, яка завдяки високим бар'єрним властивостям запобігає швидкому псуванню продукту та забезпечує більш тривалий термін зберігання;
 • впровадження у виробництво нових видів продукції для задоволення потреб споживачів.;
 • розвитку компанії у напрямі виробництва власних торгових марок супермаркетів, відвантажень по Харківському регіону, виробництво «новинок», розвиток ТМ «Хуторок», розвиток десертної групи, дистрибуції та тендерних каналів;
 • створення сприятливих умов на кожному робочому місці для стабільного випуску якісної та безпечної продукції;
 • підвищення компетентності персоналу, у тому числі з питань харчової безпеки, шляхом навчання, атестації;
 • вдосконалення мотивації творчої, високопродуктивної праці;
 • розуміння відповідальності кожного працівника підприємства за його внесок у випуск якісної та безпечної продукції.

Керівництво ТОВ «С-ТРАНС»/Inmilkco бере на себе зобов'язання забезпечити реалізацію цієї Політики за участю всього персоналу підприємства.

Реалізація даної «Політики в області якості та безпечності продуктів харчування ТОВ «С-ТРАНС»/Inmilkco обов’язкова для всього персоналу підприємства.